Mgr. Pavlína Zámečníková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvovala v roce 1998. Po ukončení studia působila v advokacii na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláři v Brně. V roce 2001 složila advokátní zkoušku a od roku 2003 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 09932 a vykonává advokacii jako samostatná advokátka. Nadále se aktivně vzdělává a účastní odborných seminářů.Právní služby poskytuje v následujících oblastech:

Občanské právo

Obchodní právo a právo obchodních společností

Trestní právo

Rodinné právo

Správní právo

Cizinecké právo

Ústavní právo

Ve výše uvedených oblastech Mgr. Pavlína Zámečníková zajišťuje kompletní právní zastoupení, provádí právní rozbory, právní konzultace a poradenství a další.
Externě spolupracuje s účetní a daňovou kanceláří, notářem a soudním exekutorem.
Rovněž je oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádí úschovy peněz a cenných papírů a úschovy listin.

Kontaktujte mě