Mgr. Helena Pindejová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK 13993. V advokacii působí od roku 2008. Právní vzdělání získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nadále se aktivně vzdělává a účastní odborných seminářů.Svým klientům poskytuje právní služby zejména v následujících právních oblastech:

Občanské právo

Obchodní právo a právo obchodních společností

Trestní právo

Rodinné právo

Správní právo

Právní služby poskytuje také formou úschovy peněz a cenných papírů a úschovy listin.

Kontaktujte mě