CENA PRÁVNICKÝCH SLUŽEB

Cena právních služeb nebo způsob jejího určení je mezi advokátkou a klientem sjednána vždy předem, přičemž se její výše odvíjí především od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak časového a od hodnoty projednávané věci.

Podle dohody s klientem poskytuje advokátka právní služby převážně na základě smluvní odměny sjednané mezi advokátem a klientem. Výše smluvní odměny může být dohodnuta individuálně podle náročnosti případu, nebo jako hodinová odměna, kdy se cena podle složitosti případu pohybuje od 1500,- Kč až 4000,- Kč za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby, anebo jako odměna s podílem na hodnotě věci. V případě dlouhodobější spolupráce je možné sjednat konkrétní slevu nebo předem stanovenou paušální odměnu za poskytování právních služeb.

Pokud není mezi advokátkou a klientem sjednána výše odměny za poskytnutí právních služeb, určuje se výše odměny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při prvním jednání mezi advokátkou a klientem je zpravidla požadováno i složení příslušné zálohy na poskytované právní služby.