Mgr. HELENA PINDEJOVÁ

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Rodinné právo
 • Správní právo

Mgr. PAVLÍNA ZÁMEČNÍKOVÁ

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Rodinné právo
 • Správní právo
 • Cizinecké právo
 • Ústavní právo

Mgr. MARTINA ŠAMLOTOVÁ

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Cizinecké právo
 • Správní právo

Mgr. Pavlína Zámečníková, Mgr. Helena Pindejová a Mgr. Martina Šamlotová vykonávají advokacii samostatně. Jejich advokátní kanceláře působí nejen v Brně, právní služby jsou poskytovány na území celé České republiky. Dle domluvy jsou poskytovány právní služby i v sídle klienta.

Advokátky zajišťují právní pomoc jak fyzickým tak právnickým osobám a to především v oblasti práva soukromého jako je občanské, obchodní a rodinné právo, tak v oblasti práva veřejného, zejména v trestním právu a právu správním.

Advokátky se při poskytování právních služeb řídí důsledně stavovskými předpisy České advokátní komory vztahujícími se k řádnému a etickému výkonu povolání advokáta.

Advokáti v Brně nabízí právní služby po celé ČR v těchto oblastech:

Advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory poskytují klientovi profesionální a individuální přístup klientovi, diskrétnost a spolehlivost v zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. V případě potřeby je advokátní právní pomoc advokátem poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta. Advokáti poskytují i služby spočívající v úředním ověřování podpisu či advokátní úschově (advokátní úschova peněz a listin, např. koupě nemovitosti).

Pokud máte zájem o právní servis, právní služby, či právní poradenství, neváhejte využít kontakty advokátů na těchto stránkách. Advokáti jsou připraveni pomoci Vám s řešením Vašich právních problémů. Již v případě prvního kontaktu v návaznosti na Vámi nastíněnou právní problematiku se Vám bude věnovat advokát, který se na danou oblast práva specializuje.

Za poskytování právních služeb účtují advokáti smluvní odměnu či odměnu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.